Studerande: följ handläggningsskedet på vår webbplats eller i Enter Finland

9.4.2020 16.20
Pressmeddelande

Vi uppdaterar statusen av handläggningskön för ansökningar om uppehållstillstånd för studier varje vecka med ett kömeddelande.

Om du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland, har den kommit fram genast. Då kan du också följa handläggningen av din ansökan i e-tjänsten. Om du har skickat in en pappersansökan, tar det några veckor innan den kommer fram till Migrationsverket.

Ansökningar om första uppehållstillstånd

Den 9 april 2020 är antalet anhängiga första ansökningar om uppehållstillstånd för studier cirka 586.

För tillfället väntar ansökningar som kommit in den 2 september 2019 på behandling.

I kön finns även ansökningar från studerande som inleder sina studier på hösten 2020.

Antalet hittills avgjorda ansökningar om första uppehållstillstånd för studier från och med den 1 januari 2020 är 427.

Ansökningar om fortsatt tillstånd

Den 9 april 2020 är antalet anhängiga ansökningar om fortsatt tillstånd för studier cirka 233.

För tillfället väntar ansökningar som kommit in den 19 november 2019 på behandling.

Antalet hittills avgjorda ansökningar om fortsatt uppehållstillstånd för studier från och med den 1 januari 2020 är 371.

Ansökningar om uppehållstillstånd för studier behandlas som brådskande

Vi behandlar alla ansökningar om uppehållstillstånd för studier som brådskande utan särskild begäran om påskyndande.

Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande utredningar till din ansökan.

Du kan använda behandlingstidstestet för att beräkna den förväntade behandlingstiden för din ansökan.

Har du frågor? Se vår webbplats för vanliga frågor och svar

På webbplatsen migri.fi hittar du svar på de flesta frågor som rör uppehållstillstånd för studier. Läs mer på sidan vanliga frågor och svar:migri.fi/sv/fos-studerande